NorskeFirma.no

Søk etter firma registrert i Norge

Norske fridager og flaggdager

En oversikt over Norske fridager og flaggdager

Dato Tittel Flaggdag
1. jan lørdag Første nyttårsdag Helligdag x
14. apr xtorsdag Skjærtorsdag Helligdag
15. apr xfredag Langfredag Helligdag
17. apr xsøndag Første påskedag Helligdag x
18. apr mandag Andre påskedag</a > Helligdag
1. mai søndag Arbeidernes dag Offentlig høytidsdag x
17. mai xtirsdag Grunnlovsdag Offentlig høytidsdag x
26. mai xtorsdag Kristi himmelfartsdag Helligdag
5. jun xsøndag Første pinsedag Helligdag x
6. jun xmandag Andre pinsedag Helligdag
25. des xsøndag Første juledag Helligdag x
26. des xmandag Andre juledag Helligdag