NorskeFirma.no

Søk etter firma registrert i Norge

Nyttige og viktige telefonnummer

Tittel Nummer
Ambulanse/Medisinsk nødhjelp 113
Brann 110
Politi 112
Legevakt 116 117
Mental Helse 116 123
Kors på Halsen 800 333 21
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111